2019 ΒΡΑΔΙΑ του ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Επιστήμη για όλους 
Επιστήμη για ΣΕΝΑ!

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού), Πειραιώς 254, Ταύρος
Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019, 17.00-24.00