Ημερίδα CESBA MED

Βιώσιμες Μεσογειακές Πόλεις

Ξενοδοχείο Αμαλία, Λεωφ. Αμαλίας 10 Αθήνα
Αθήνα 30 Οκτωβρίου 2018

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ CESBA MED


H βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών και δημόσιων κτιρίων συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εφαρμογή συνδυασμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε επίπεδο γειτονιάς, κεντρικών εγκαταστάσεων ΑΠΕ κ.α. αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη προσέγγιση για την επίτευξη των στόχων αειφορίας μιας περιοχής, με βέλτιστες από πλευράς κόστους οφέλους παρεμβάσεις και συνέργειες για επιτυχημένα και φιλικά προς το περιβάλλον αναπτυξιακά σχέδια. Το Έργο αναπτύσσει ένα νέο δημόσιο και ελεύθερα προσβάσιμο υπολογιστικό εργαλείο για την περιβαλλοντική αξιολόγηση κτιρίων και γειτονιών. Η μέθοδος συνδυάζει διάφορους δείκτες επίδοσης και το εργαλείο υποστηρίζει τους χρήστες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, διευκολύνοντας τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση μεγάλης κλίμακας ενεργειακών ανακαινίσεων κτιρίων και περιβαλλοντικών αναπλάσεων γειτονιών, με δυνατότητα προσαρμογής στις τοπικές προτεραιότητες βιώσιμης ανάπτυξης.

Ηλεκτρονική Εγγραφή

Η Εκδήλωση στα πλαίσια του Έργου CESBA MED – ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
θα πραγματοποιηθεί στίς 30 Οκτωβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Αμαλία, Λεωφ. Αμαλίας 10 Αθήνα.
Συμπληρώστε την φόρμα Εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την οριστικοποίηση της συμμετοχής σας
Email Επικοινωνίας: pdroutsa @noa.grΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
[Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα]
ΕΠΩΝΥΜΟ:  * (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
ΟΝΟΜΑ:  * (ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  * (ΜΕΧΡΙ 256 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ)
ΚΙΝΗΤΟ:  *
EMAIL:  *
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ EMAIL:  *
 
ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Πρωινό Πρόγραμμα 10.00 - 13.00)  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (Απογευματινό Πρόγραμμα 14.00 - 18.30)  
* ΠΡΟΣΟΧΗ Για τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο πρέπει να έχετε φορητό υπολογιστή  
 
Επιθυμώ επίσης να συμμετάσχω σε μελλοντικές εκδηλώσεις για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω των παραδοτέων του έργου CESBA MED
NAI    OXI   
 


Εισάγετε τον κωδικό όπως εμφανίζεται πάνω


Δεν διακρίνεται την εικόνα; Επιλέξτε ΑΝΑΝΕΩΣΗ
 

 


Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα των στοιχείων που εισάγει.