Ιανουάριος 2012
H ελληνική τυπολογία

H ελληνική τυπολογία περιλαμβάνει συνολικά 24 τύπους κατοικιών οι οποίες προκύπτουν από τον συνδυασμό τριών παραμέτρων:

Μέγεθος κτιρίου. Ταξινόμηση με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε δύο τύπους: μονοκατοικίες / διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες • Ηλικία κτιρίου. Ταξινόμηση με βάση το χρόνο ανέγερσης σε τρεις περιόδους: πριν το 1980, 1980-2000 και 2001-2010 • Περιοχή. Ταξινόμηση με βάση την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκουν στις 4 κλιματικές ζώνες (Α-Δ) κατά ΚΕΝΑΚ.

Για κάθε τύπο κατοικίας προσδιορίστηκε ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα υπαρκτού κτιρίου και μελετήθηκε η ενεργειακή του συμπεριφορά στην υπάρχουσα κατάσταση αλλά και το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας με δύο τύπους επεμβάσεων:

Βασικό Σενάριο: περιλαμβάνει όλες τις τυπικές επεμβάσεις που επιβάλλονται από τον ΚΕΝΑΚ σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου.

Φιλόδοξο Σενάριο: περιλαμβάνει τις επεμβάσεις του Βασικού Σεναρίου και κάποιες ακόμα που αφορούν στην ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ ή και καινοτόμων τεχνολογιών για εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι 24 τύποι της Ελληνικής Τυπολογίας παρουσιάζονται αναλυτικά στο βιβλίο «Τυπολογία Ελληνικών Κτιρίων Κατοικίας». Στο ίδιο βιβλίο παρουσιάζονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αναδεικνύονται κατά την εφαρμογή τους.